Forsiden Kontakt oss
ELIN-T Informasjonsutveksling i tannhelsetjenesten

Plan forprosjekt

Forprosjekt for @tann.no er gjennomført.

Prosjektrapporten ligger her.

Lenker

  • Fylkestannlegen i Vestfold
  • Innovasjon Norge
  • Akershus fylkeskommune
  • Den norske tannlegeforeningen
  • KITH
  • Kommunenes sentralforbund