Forsiden Kontakt oss
ELIN-T Informasjonsutveksling i tannhelsetjenesten

VELKOMMEN TIL ELIN-T´S NETTSIDE

SIDEN ER OPPRETTET FOR Å SAMLE PROSJEKTETS DOKUMENTER, BAKGRUNN OG RESULTAT. HER VIL DU KUNNE FØLGE MED PÅ PROSESSUTVIKLINGEN.

ELIN-T har som hovedformål å sikre norske tannleger en sikker datakommunikasjon som følger gjeldende lovgivning.

Dette arbeidet gjøres gjennom planleggings- og prosjektarbeid over et tidsrom på 18 måneder.

 

Lenker

  • Fylkestannlegen i Vestfold
  • Innovasjon Norge
  • Akershus fylkeskommune
  • Den norske tannlegeforeningen
  • KITH
  • Kommunenes sentralforbund